Επικοινωνία

Τηλέφωνο: (+30) 23230 41420
Τηλεομοιότυπο (Fax): (+30) 23230 41238
Ταχυδρομική διεύθυνση: 62043, Άγκιστρο Σερρών
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Facebook: facebook.com/hamamagistro

Προβολή στον Χάρτη